dvoudomé opadavé stromy, keře i drobnější keříky
s měkkým, pórovitým dřevem,
květy mnohokvěté jehnědy,
plod jednopouzdrá tobolka, která se otevírá 2–4 chlopněmi,
3 rody se 330–700druhy

 


věk: až 60 let

vrba křehká
Salix fragilis L.

strom až 15 m vysoký, koruna řídká, rozkladitá, nízko se větvící, kvete v dubnu až květnu současně s rašením listů,

roste: nejčastěji v břehových porostech,
podél toků, příkopů, na okrajích vlhkých luk
a rybníků


využití:
na zpevnění břehů,
dřevo pouze jako palivové,
kůra ve farmaceutickém průmyslu,
při každoročním řezání vzniká na konci tzv. hlava,
a dlouhé nelámavé výhony se používají v košíkářství
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
<< seznam čeledí<<věk:
asi 300 (–400)let

topol bílý (linda)
Populus alba L.

mohutný strom 20–35 (–40)m vysoký skošatou korunou,
s kmenem 1–2 m v průměru,
listy dvojího typu,
kvete v březnu až dubnu před rašením listů, květy jehnědy,
samčí kratší než samičí, začíná plodit již v 10 letech

rozšíření:
na březích větších toků, říční náplavy, také nálety lomy, pískovny aj.

využití:
dřevo se zpracovává na výrobu překližek,
beden, zápalek a v nábytkářském průmyslu,ve stromořadích se vysazuje více
cv. Pyramidalis (pod názvem Populus bolleana LAUCHE) s válcovitě kuželovitou korunou a listy hluboce laločnaté

topol bílý
topol bílý
topol bílý   topol bílý
topol bílý
<< seznam čeledí<<


věk: asi 150 let

topol černý
Populus nigra L.

mohutný strom 30–40 m vysoký,
s kmenem 1–2 m v průměru,
kvete v březnu až dubnu před rašením listů, květy jehnědy,
samčí kratší než samičí, začíná plodit již v 10 letech

vysazován:
na březích toků, hrázích rybníků, snáší dlouhodobé zaplavení

využití:
dřevo se zpracovává na výrobu překližek,
ve stromořadích se vysazuje více
cv. Italica
(pod názvem Populus pyramidalis ROZIER)
s vřetenovitě válcovitou korunou

topol černý
topol černý topol černý topol černý
topol černý
 
<< seznam čeledí<<


věk: 160 let

topol osika
Populus tremula L.

strom 15–25 (–35)m vysoký s četnými výmladky,
s kmenem až 0,7 m v průměru,
listy dvojího typu,
kvete v březnu až dubnu před rašením listů,
květy jehnědy 6–10 cm, jehnědy za plodu až 12 cm,
začíná plodit již v 10 letech

rozšíření:
doubravy, světlé lesy, paseky, remízkyvyužití:
z našich topolů má nejkvalitnější dřevo,
dřevo se zpracovává na výrobu překližek,
beden, zápalek a v nábytkářském průmyslu, výroba papíru

topol osika
topol osika
topol osika
topol osika
topol osika
topol osika
<< seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia