dříve čeledi
vřesovcovité – Ericaceae Juss.
hnilákovité – Monotropaceae Nutt.
hruštičkovité – Pyrolaceae Lindl.
brusnicovité – Vacciniaceae Perleb
šichovité – Empetraceae Lindl.

 

vřesovcovité – Ericaceae Juss.

opadavé keře, keříky či nízké stromy, vytrvalé, jednoduché listy kožovité, šupinovité, jehlicovité, bez palistů,
květy jednotlivé úžlabní, či vrcholové v hroznech či v okolících, plod je tobolka či peckovice, 60–80 rodů, asi 2500 druhů

kyhanka sivolistá
Andromeda polifolia L.
kyhanka sivolistá
kyhanka sivolistá
kyhanka sivolistá

kvete: květen–červenec
10–20(–30) cm vysoká

nízký keřík 0,15–0,25(–0,3) m vysoký,

chudě větvený
kvete v květnu až červnu

patří k silně ohroženým druhům naší květeny – C2,
ohrožený chráněný druh – §3 – ohrožený

 

kyhanka sivolistá
kyhanka sivolistá
kyhanka sivolistá
<<seznam čeledí<<
pěnišník
Rhododendron L.
pěnišník
pěnišník
pěnišník

kvete v dubnu až květnu,
původem z území mezi Himálajem a Japonskem

opadavé či neopadavé keře 1,5–4 m vysoký,bohatě větvený

poloha:
lehká, mírně kyselá půda, polostín
vysazován:
pěstován v zahradách, parcích a arboretech
využití:
ozdobný keř ve velkém množství kultivarů

 

 

 

pěnišník
pěnišník
pěnišník
pěnišník
pěnišník
pěnišník
<<seznam čeledí<<
pieris japonský
Pieris japonica D. DON ex G. DON
pieris japonský
pieris japonský
pieris japonský

rozložitý keř 1,5–3 m vysoký,bohatě větvený
kvete v dubnu až květnu

původem z Japonska, kde roste ve světlých horských lesích

poloha:
lehká, mírně kyselá půda, polostín

vysazován:
pěstován v zahradách a arboretech

využití:
ozdobný keř

 

 

 

pieris japonský
pieris japonský
pieris japonský
<<seznam čeledí<<
rojovník bahenní
Ledum palustre L.
rojovník bahenní
rojovník bahenní
rojovník bahenní

keř 0,5–1(–1,5)m vysoký, bohatě větvený
kvete v květnu až červnu

patří k ohroženým druhům naší květeny – C3,
ohrožený chráněný druh – §3 – ohrožený

poloha:
vřesoviště, rašelinné bory, rašelinové polštáře na pískovcových skalách

vysazován:
pěstován v zahradách a arboretech

 

 

 

rojovník bahenní
<<seznam čeledí<<
vřes obecný
Calluna vulgaris (L.)HULL
vřes obecný
vřes obecný
vřes obecný

keřík až (0,15–)0,2–0,4(–0,5)m vysoký, bohatě větvený
kvete v červenci až září

poloha:
světlomilný druh, vřesoviště, pastiny, výhřevná místa
v lesích, skály

vysazován:
na skalkách, zahradních vřesovištích
v mnoha kultivarech

využití:
ozdobný keřík, používá se v lékařství (Herba callunae)

 

 

 

vřes obecný
<<seznam čeledí<<
vřesovec čtyřřadý
Erica tetralix L.
vřesovec čtyřřadý
vřesovec čtyřřadý
vřesovec čtyřřadý

keřík až 0,2–0,7 m vysoký,
kvete v červnu až červenci

u nás původní stanoviště pouze v Jizerských horách
patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny – C1

poloha:
světlé kulturní smrčiny

vysazován:
na skalkách, arboretech

využití:
ozdobný keř

 

 

 

 

vřesovec čtyřřadý
vřesovec čtyřřadý  
<<seznam čeledí<<
vřesovec pleťový
Erica herbacea L.
vřesovec pleťový
vřesovec pleťový
vřesovec pleťový

keřík až 0,2–0,4 m vysoký,
kvete v březnu až červnu

patří k ohroženým druhům naší květeny – C3,
ohrožený chráněný druh – §3 – ohrožený
poloha:
suché světlé bory, nekdy i kamenité sutě
vysazován:
na skalkách, arboretech
využití:
ozdobný keř

 

 

 

 

 

vřesovec pleťový
<< seznam čeledí<<

brusnicovité – Vacciniaceae Perleb

drobné keříčky, střídavé, celistvé listy bez palistů, oboupohlavné květy se stopkou, 4–5četné, kalich a koruna srostlolupenné, tyčinek 8–10, plod bobule, asi 28 rodů s 500 druhy, převážně v tropech jižní polokoule

borůvka obecná
Vaccinium myrtillus L.
borůvka obecná
borůvka obecná
borůvka obecná

kvete: duben–květen
20–50(–60) cm vysoká

kyselejší jehličnaté i listnaté lesy, vřesoviště, pastviny, skály a suťě, holé vrchoviny

lesní plodina k přímému konzumu, ale i na výrobu šťáv, kompotů, vín, v léčitelství se užívají sušené plody a listy (čaje, nálevy)

<< seznam čeledí<<
brusinka obecná
Vaccinium vitis-idaea (L.) AVRORIN
  brusinka obecná brusinka obecná

kvete: květen–červenec
10–20(–30) cm vysoká

kyselejší, světlé jehličnaté i listnaté lesy, písčiny, vřesoviště, pastviny, skály a suťě, holé vrchoviny, přechodová rašeliniště, porosty kosodřeviny, subalpínské louky

jedlé a natrpklé plody se konzervují jako vynikající doplněk k masu, v léčitelství a farmacii se užívají sušené listy

<< seznam čeledí<<
klikva bahenní
Oxycoccus palustris PERS.
Oxycoccus palustris
Oxycoccus palustris
Oxycoccus palustris

kvete: květen–červenec
poléhavé lodyhy až 80 cm dlouhé

přechodová rašeliniště, vrchoviště, podmáčené smrčiny
i slatiny, ale tam na rašeliníku s jiným půdním složením než okolí

jedlé a natrpklé plody se konzervují jako vynikající doplněk k masu, v léčitelství a farmacii se užívají sušené listy, patří k ohroženým druhům naší květeny – C3, ohrožený chráněný druh – §3 – ohrožený

<< seznam čeledí<<
vlochyně bahenní
Vaccinium uliginosum L.
vlochyně bahenní
vlochyně bahenní

kvete: květen–červen
20–40 (–80) cm vysoká

rašeliniště, rašelinné bory, porosty blatky a kosodřeviny, horské louky

plody nejedlé, mírně jedovaté, celkový pohled

<< seznam čeledí<<

hnilákovité – Monotropaceae Nutt.

vytrvalé , mykoparazitické rostliny bledožluté, nezelené, listy šupinovité, květy ve vrcholovém hroznu, postranní květy 4četné, vrcholový 5četný, plod tobolka, 3 druhy v mimotropických částech severní polokoule

hnilák smrkový
Monotropa hypopitys L.
hnilák smrkový
hnilák smrkový
hnilák smrkový

kvete: červen–srpen
(5–) 10–25 (–30) cm vysoký

světlé, suché i vlhké, stinné lesy na silikátových podkladech

mykoparazitická rostlina, která živiny získává s kořenů stromů pomocí houbových vláken (hyfů),vytvářejí na kořenech hniláku tzv. Hartigovu síť, kdy vlákna hub povlékají povrch kořenu stromu a zapouštějí do něj kolíčkovitá haustoria, pomocí nichž vzájemně přenášejí živiny, řazen k ohroženým druhům – C3

 

hnilák smrkový
hnilák smrkový
<<seznam čeledí<<

hruštičkovité – Pyrolaceae Lindl.

jednoleté až vytrvalé byliny s krátkými až prodlouženými oddenky s četnými kořeny či nadzemními kořenujícími výběžky,
listy střídavé, vstřícné či vzácněji v přeslenech, celistvé, celokrajné, oddáleně zubaté až peřenoklanné, s výraznou souběžnou žilnatinou, řapíkaté až přisedlé, lysé až chupaté, bez palistů, většinou květenství mnohokvětý klas či hlávka, nebo jednotlivé květy na přímých či polehavých stvolech, většinou pravidelné, 5četné, vytrvalý kalich srostlý do různé délky ze 4 jednožilných lístků, trubkovitá, bělavá až hnědavá koruna zakončená 4 korunními cípy, plod tobolka či nažka, 4 rody s 300 druhy po celém světě

hruštice jednostranná
Orthilia secunda (L.) HOUSE

hruštice jednostranná
hruštice jednostranná
hruštice jednostranná

kvete: červen–červenec
výška: (10–) 15–20 (–25) cm

světlé lesy a jejich okraje

patří k ohroženým druhům naší květeny – C3<<seznam čeledí<<

hruštička menší
Pyrola minor L.

hruštička menší
hruštička menší
hruštička menší

kvete: květen–srpen
výška: 10–15 (–30) cm

polostinné a světlé lesy, mýtiny, okraje lesů a cest,
v horských polohách i smilkové louky

patří k ohroženým druhům naší květeny – C3

 <<seznam čeledí<<

hruštička okrouhlolistá
Pyrola rotundifolia L.

hruštička okrouhlolistá
hruštička okrouhlolistá
hruštička okrouhlolistá

kvete: červen–srpen
výška: (15–) 20–30 (–35) cm

stinné lesy jehličnaté i listnaté, okraje lesů

řazena k silně ohroženým druhům – C2, ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2<<seznam čeledí<<

jednokvítek velekvětý
Moneses uniflora (L.) A. GRAY

jednokvítek velekvětý
jednokvítek velekvětý
jednokvítek velekvětý

kvete: květen–srpen
výška: 5–15 cm

vlhké, stinné lesy jehličnaté, okraje lesů

patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny – C1, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia