rostliny s rozlišeným stonkem, květy symetrické, tvoří dolní pysk,
květenství jednostranný hrozen nebo jednotlivé,
všechny druhy jsou zákonem chráněny
 
běloprstka bělavá
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve
běloprstka
běloprstka
běloprstka

kvete: červen–srpen
výška: 14–35 cm

vřesoviště, horské louky, nivy

řazena k silně ohroženým druhům – C2t,
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
bradáček vejčitý
Listera ovata (L.) R. BR.
bradáček vejčitý
bradáček vejčitý
bradáček vejčitý

kvete: květen–červenec
výška: 20–60 cm

louky, světlé, listnaté lesy, pastviny, křovinaté stráně, často na vápenci

v roce 1813, když botanik Robert Brown (1773–1858) popsal původně druhy zařazeny mezi tořiče do samostatného rodu tak ho pojmenoval na počest lékaře anglické královny Anny a botanika Martina Listera (1638–1722),
řazen k druhům vyžadujícím pozornost – C4a

<<seznam čeledí<<
hlavinka horská
Traunsteinera globosa (L.) RICH.
hlavinka horská
hlavinka horská hlavinka horská kvete: květen–červen
výška: 20–45 cm

louky, luční prameniště, nivy

řazena k silně ohroženým druhům – C2b,
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
hlístník hnízdák
Neotia nidus-avis (L.) REICHENB.
hlístník hnízdák
hlístník hnízdák
hlístník hnízdák
kvete: květen–červen
výška: 20–45 cm

stinné listnaté lesy a křoviny
na částečně zastíněných místech

řazen k druhům vyžadujícím pozornost – C4a

<<seznam čeledí<<
jazýček jadranský
Himantoglossum adriaticum H. BAUMANN
jazýček jadranský
jazýček jadranský
jazýček jadranský
kvete: červen
výška: 30–60 cm

výslunné lesostepní stráně, křoviny, okraje lesů, světlé lesy a dříve na opuštěných vinicích

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1t,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

rozkvétající kvítek

<<seznam čeledí<<
korálice trojklaná
Corallorhiza trifida CH
ÂTELAIN
korálice trojklaná
korálice trojklaná
korálice trojklanákvete: květen–červen
výška: 5–20(–25) cm

stinné listnaté, především bučiny, dubové pařeziny,někdy i smrčiny, lesní prameniště, primární rašelinné březiny, horská prameniště

detail květu

řazena k silně ohroženým druhům – C2b
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

 

korálice trojklaná
korálice trojklaná
korálice trojklaná
<<seznam čeledí<<
kruštík bahenní
Epipactis palustris
(MILL.) CR.
kruštík bahenní
kruštík bahenní
kruštík bahenní kvete: červen–srpen
výška: 30–50 cm

zamokřené louky, prameniště, rašeliniště

řazen k silně ohroženým druhům – C2t
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kruštík růžkatý
Epipactis muelleri GODFERY
kruštík růžkatý
kruštík růžkatý
kruštík růžkatý
kvete: červen–červenec
výška: 25–70 cm

světlé listnaté i jehličnaté lesy v teplejších oblastech, křoviny a lesní lemy, vždy na vápnitých půdách

řazen k silně ohroženým druhům – C2b
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kruštík širolistý
Epipactis helleborine (L.) CRANZ
kruštík širolistý
kruštík širolistý
kruštík širolistý kvete: červen–září
výška: 30–90 cm

stinné listnaté (dobravy, bučiny) a smíšené lesy

řazen k druhům vyžadujícím pozornost – C4

<<seznam čeledí<<
kruštík širolistý oddálený
Epipactis helleborine subsp. orbicularis (RICHTER) KLEIN
kruštík širolistý oddálený
kruštík širolistý oddálený
kruštík širolistý oddálený
kvete: červen–červenec
výška: 30–90 cm

světlé bory na vápenci

řazen k silně ohroženým druhům – C2r
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §1

listy

<<seznam čeledí<<
kruštík tmavočervený
Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER
kruštík tmavočervený
kruštík tmavočervený
kruštík tmavočervený
kvete: květen–červenec
výška: 25–60 cm

světlé lesy, křovinaté

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
okrotice bílá
Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE
okrotice bílá
okrotice bílá okrotice bílá kvete: květen–červen
výška: 30–60 cm

stinné listnaté, především bučiny

řazena k ohroženým druhům – C4a,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
okrotice červená
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. RICHARD
okrotice červená
okrotice červená
okrotice červená
kvete: květen–červen
výška: 25–50(–70) cm

světlé, sušší listnaté lesy, lesostepi, křovinaté stráně na vápenci, poupě, květ z boku

řazena k silně ohroženým druhům – C2b
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

od ostatních okrotic ji snadno poznáte - je srstnatá

<<seznam čeledí<<
okrotice dlouholistá
Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH
okrotice dlouholistá
okrotice dlouholistá
okrotice dlouholistá
kvete: květen–polovina června
výška: 15–40(–70) cm

světlé,humozní, listnaté lesy, především bukové

řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

listy jsou většinou postaveny proti sobě

<<seznam čeledí<<
pětiprstka hustokvětá
Gymnadenia densiflora (WAHLENB.) A. DIETRICH
pětiprstka hustokvětá
pětiprstka hustokvětá kvete: červen–červenec
výška: 20–60 cm

mokřady, vlhké zamokřené louky, rašeliniště, prameniště

řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1b,
ze zákona je chráněna jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
pětiprstka žežulník
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR.
pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník
kvete: červen–srpen
výška: 20–60 cm

louky, světlé lesy, trávníky, vřesoviště

řazena k ohroženým druhům – C2t,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
prstnatec bezový
Dactylorhiza sambucina (L.) S
prstnatec bezový
prstnatec bezový
prstnatec bezový
kvete: duben–květen
výška: 10–25 cm

louky, pastviny, křoviny, křovinaté a kamenité stráně, světlé dubohabřiny

řazen k silně ohroženým druhům – C2t,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

květy žluté nebo nachové se žlutou skvrnou na pysku

<<seznam čeledí<<
prstnatec Fuchsův
Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) S
prstnatec Fuchsův
prstnatec Fuchsův
prstnatec Fuchsův
kvete: květen–srpen
výška: 20–60 cm

zamokřené louky, prameniště, rašeliniště i chudé na živiny

řazen k ohroženým druhům – C4a,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
prstnatec májový – vstavač májový
Dactylorhiza majalis RCHB.
vstavač májový
vstavač májový
vstavač májový kvete: květen–červen
výška: 20–50 cm

zamokřené louky, prameniště, rašeliniště

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
prstnatec pleťový
Dactylorhiza incarnata (L.) S
prstnatec pleťový
prstnatec pleťový
prstnatec pleťový
kvete: květen–červen
výška: 30–60 cm

zamokřené louky, prameniště, břehy rybníků

u nás v populacích listy neskvrnité,
kápovité konce světle zelených listů, může být v populaci i mnohem světlejší forma
řazen k silně ohroženým druhům – C1b
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
rudohlávek jehlancovitý
Anacamptis pyramidalis
L.C.RICHARD
rudohlávek jehlancovitý
rudohlávek jehlancovitý
rudohlávek jehlancovitý kvete: červen–červenec
výška: 20–60 cm

křoviny, světlé lesy, suché kamenité svahy, na vápenci,

řazen k silně ohroženým druhům – C1b
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
smrkovník plazivý
Goodyera repens (L.) R. BR.
smrkovník plazivý
smrkovník plazivý
kvete: červen–červenec
výška: 7–25 cm

stinné jehličnaté či smíšené lesy

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1b
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
střevíčník pantoflíček
Cypripedium calceolus L.
střevíčník pantoflíček
střevíčník pantoflíček
střevíčník pantoflíček
kvete: květen–červen
výška: 30–50 cm

světlé, listnaté lesy, pastviny, křovinaté stráně, často na vápenci

řazen k silně ohroženým druhům – C2b
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
švihlík krutiklas
Spirantes spiralis (L.) CHEVALL.
švihlík krutiklas
švihlík krutiklas
švihlík krutiklas
kvete: květen–červen
výška: 6–20 cm

pastviny, krátkostébelné louky

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1t
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

je zřejmé odkud má druhové jméno

<<seznam čeledí<<
tořič čmelákovitý Holubyho
Ophrys holoserica subsp. holubyana (ANDRASOVSZKY) KREUTZ
tořič čmelákovitý
tořič čmelákovitý
tořič čmelákovitý
kvete: květen–červen
výška: (10–)15–30 (–40)cm

louky, křovinaté stráně, lesostepi, lesní lemy na místech s nezapojenou vegetací, většinou na vápenci

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1b,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
tořič hmyzonosný
Ophrys insectifera L.
tořič hmyzonosný
tořič hmyzonosný
tořič hmyzonosný
kvete: květen–červen
výška: 15–50 cm

světlé, listnaté lesy, křovinaté stráně, často na vápenci

květy opylovány samečky kutilek z rodu Gorytes,
tořič řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1b, ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
tořič včelonosný
Ophrys apifera HUDSON
tořič včelonosný
tořič včelonosný
tořič včelonosný
kvete: (květen–) červen (–červenec)
výška: 18–35 (–45) cm

louky, křovinaté stráně, lesostepi, lesní lemy na místech s nezapojenou vegetací, většinou na vápenci

tořič řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1r,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
vemeník dvoulistý
Plantanthera bifolia (L.) L. C. RICHARD
vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
kvete: květen–červenec
výška: 20–40 cm

stinné listnaté lesy a křoviny vlhké louky a vřesoviště

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
vemeník zelenavý
Plantanthera chlorantha (CUSTER.) RCHB.
vemeník zelenavý
vemeník zelenavý
vemeník zelenavý
kvete: květen–červenec
výška: 20–60 cm

stinné listnaté lesy a křoviny
vlhké louky a vřesoviště, i na půdách chudých na vápník

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
vstavač bledý
Orchis pallens L.
vstavač bledý
vstavač bledý
vstavač bledý
kvete: duben–květen
výška: 17–30 cm

světlé listnaté a smíšené lesy, křoviny

řazen k silně ohroženým druhům – C1b
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

plod

<<seznam čeledí<<
vstavač kukačka
Orchis morio L.
vstavač kukačka
vstavač kukačka
vstavač kukačka
kvete: květen (i červen - ve vyšších polohách)
výška: 13–30 cm

louky, pastviny
řazen k silně ohroženým druhům – C1b
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

světlejší forma

syn. vstavač obecný, dříve jeden z hojných vstavačů, nyní kriticky ohrožený přístupem k zemědělství

 

<<seznam čeledí<<
vstavač mužský znamenaný
Orchis mascula (L.)
subsp. signifera (VEST) S
vstavač mužský
vstavač mužský
vstavač mužský
kvete: květen–červen
výška: 20–60 cm

louky, křoviny, světlé lesy,
řazen k silně ohroženým druhům – C2t,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §3

květy

<<seznam čeledí<<
vstavač nachový
Orchis purpurea HUDS.
vstavač nachový
vstavač nachový
vstavač nachový
kvete: květen–červen
výška: 20–60 cm

křoviny, světlé lesy, suché kamenité svahy,
řazen k silně ohroženým druhům – C2b,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
vstavač osmahlý
Orchis ustulata L.
vstavač osmahlý
vstavač osmahlý
vstavač osmahlý
kvete: květen–srpen
výška: 10–60(–80) cm

křoviny, světlé lesy, suché kamenité svahy,
tořič řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1t,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §2

někdy se klaní i tořičům

<<seznam čeledí<<
vstavač trojzubý
Orchis tridentata SCOP.
vstavač trojzubý
vstavač trojzubý
vstavač trojzubý
kvete: květen–červen
výška: 15–40 cm

slunné louky, křovinaté stráně, vinice, světliny v teplomilných doubravách

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1t,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

trochu jiný květ

 

<<seznam čeledí<<
vstavač vojenský
Orchis militaris L.
vstavač vojenský
vstavač vojenský
vstavač vojenský
kvete: květen–červen
výška: 25–50 (–65) cm

louky, křovinaté stráně, kyselejší, bohaté na živiny

řazen k silně ohroženým druhům – C2b,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia, Orchideje naší přírody - Academia