mléčící byliny, vzácně keře či stromy, se střídavými listy bez palistů, květy v hroznovitých, vrcholičnatých květenstvích či jednotlivě, pravidelné, oboupohlavné, kalich pětičetný v dolní části srůstající se semeníkem, koruna pětičetná, srostlolupenná, vyjimečně volná, tyčinek 5, blizna 2–5 ramenná, plod tobolka,
asi 40 rodů s 1000 druhy v mírném až subtropickém pásmu severní polokoule, některé v pohořích tropů

 
pavinec horský
Jasione montana
L.
pavinec horský
pavinec horský
pavinec horský

kvete: červen–červenec
vysoký : 10 –50 cm

písčitá místa, výsluné stráně, bory, vřesoviště, skaliska, náspy

<<seznam čeledí<<
zvonečník černý
Phyteuma nigrum
F.W.SCHMIDT
zvonečník černý
zvonečník černý
zvonečník černý

kvete: květen–červenec
vysoký: 20–50 cm

louky, světlé lesy, okraje lesů

<<seznam čeledí<<
zvonečník hlavatý
Phyteuma orbiculare
L.
zvonečník hlavatý
zvonečník hlavatý

kvete: květen–červen
vysoký: 25–50 cm

horské louky, slatiny, olšiny

druh řazen k silně ohroženým druhům – C2,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
zvonečník klasnatý
Phyteuma spicatum
L.
zvonečník klasnatý
zvonečník klasnatý
zvonečník klasnatý

kvete: květen–červenec
vysoký: 20–80 cm

louky, horské, vysokobylinné nivy, listnaté a smíšené lesy, vlhké, na půdách obsahující vrstvu humusu

<<seznam čeledí<<
zvonek broskvolistý
Campanula persicifolia
L.
zvonek broskvolistý
zvonek broskvolistý
zvonek broskvolistý

kvete: červen–srpen
vysoký: 50–80 cm

světlé lesy a křoviny, půdy vlhké až vysychavé, humózní, často vapenité

<<seznam čeledí<<
zvonek hadincovitý
Campanula cervicaria
L.
zvonek hadincový
zvonek hadincový
zvonek hadincový

kvete: červen–červenec
vysoký: 40–60 cm

teplomilné doubravy, dubohabřiny, křoviny, travnaté výslunné stráně, někdy i střídavě vlhké louky

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1
,ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
zvonek karpatský
Campanula carpatica
JASQ.
zvonek karpatský
 

kvete: červen–září
vysoký: 10–50 cm

skalnatá místa, hoské svahy na vápencovém podkladu

endemit Karpat, často pěstován jako skalnička

<<seznam čeledí<<
zvonek klubkatý pravý
Campanula glomerata subsp. glomerata L.
zvonek klubkatý pravý
zvonek klubkatý pravý
zvonek klubkatý pravý

kvete: červen–září
vysoký: 30–60(–70) cm

kamenité stráně, křoviny, okraje lesů, lesostepi

 

<<seznam čeledí<<
zvonek klubkatý pomoučněný
Campanula glomerata subsp. farinosa (BESSER) KIRSCHLEGER
zvonek klubkatý
zvonek klubkatý
 

kvete: červen–září
vysoký: (10–)20–40 cm

kamenité stráně, křoviny, okraje lesů, lesostep,
v teplejších oblastech

 

 

<<seznam čeledí<<
zvonek kopřivolistý
Campanula trachelium
L.
zvonek kopřivolistý
zvonek kopřivolistý
zvonek kopřivolistý

kvete: červenec–září
vysoký: 30-60(–90) cm

světlé, listnaté a smíšené lesy, křoviny, okraje lesů, vlhké, skalnaté svahy

<<seznam čeledí<<
zvonek okrouhlolistý
Campanula rotundifolia
L.
zvonek okrouhlolistý
zvonek okrouhlolistý
zvonek okrouhlolistý

kvete: květen–září (–říjen)
vysoký: (5–)20–40(–60) cm

louky, meze, pastviny, vřesoviště, acidofilní bory

přízemní list, někdy i v bílé barvě

<<seznam čeledí<<
zvonek řepkovitý
Campanula rapunculoides
L.
zvonek řepkovitý
zvonek řepkovitý
zvonek řepkovitý

kvete: červen–září
vysoký: 30–50(–80) cm

listnaté a smíšené lesy, pole, louky, křoviny

plevel na polích, zahradách a vinicích, někdy i v bílé barvě

<<seznam čeledí<<
zvonek rozkladitý
Campanula patula
L.
zvonek rozkladitý
zvonek rozkladitý
zvonek rozkladitý

kvete: květen–červenec (–září)
vysoký: 25–60 cm

louky, pastviny, křoviny, meze, travnatá místa

vyjimečně se čtyřmi korunními lístky

<<seznam čeledí<<
zvonek širokolistý
Campanula latifolia L.
zvonek širokolistý
zvonek širokolistý
zvonek širokolistý

kvete: červen–červenec
vysoký: 60–150 cm

horské lesy a nivy, okraje lesů, zarostlé sutě, vhčí místa

 

<<seznam čeledí<<
zvonek vousatý
Campanula barbata L.
zvonek vousatý
zvonek vousatý
 

kvete: červenec–srpen
vysoký: 10–30(–40) cm

horské a podhorské louky, hole

druh řazen k silně ohroženým druhům – C2,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
zvoněnka venušina - zrcadlovka
Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX
zvoněnka venušina
zvoněnka venušina
zvoněnka venušina

kvete:červen – červenec
vysoký: 10–40 cm

pěstovaná jako okrasná letnička

původní v jihozápadní a jižní Evropě,
pomíjivě zplaňuje

<<seznam čeledí<<
zvonovec liliolistý
Adenophora liliofolia
(L.) DC.
zvonovec liliolistý
zvonovec liliolistý
zvonovec liliolistý

kvete: červenec–září
vysoká: 40-90 cm

teplomilné doubravy, křoviny

květ

<<seznam čeledí<<
zdroje: Klíč ke Květeně České republiky - Academia