opadavé dřeviny, nikdy ve vodním prostředí, listy nejčastěji složené (jednoduše zpeřené či dlanitě složené), květenství hroznovitá (řidčeji květy jednotlivě), květy oboupohlavné, souměrné, kalich srostlý z 5 lístků, koruna z 5 lístků volných, nehetnatých, rozdělených na pavézu, dvě křídla, člunek, plod lusk, asi 480–500rodů, asi 12000 druhů
> > > bobovité byliny > > >
čilimník nízký
Chamaecytisus supinus (L.) LINK

keř 20–50(–100) cm vysoký,
kvete v květnu až červnu,
původní v jižní Evropě, v naší republice probíhá severní hranice

vysazován:
v arboretech a botanických zahradách

využití:
okrasná dřevina

poloha:
světlé listnaté, borové lesy a jejich okraje, křovinaté stráně, v teplejších oblastech

čilimník chlupatý
čilimník chlupatý
     
<<seznam čeledí<<

čilimníkovec černající
Lembotropis nigricans (L.) GRISEB.

keř 30–200 cm vysoký,
kvete v květnu až srpnu

vysazován:

využití:

poloha:
světlé lesy a jejich okraje, křovinaté stráně, podél cest, opuštěné lomy

čilimníkovec černající
čilimníkovec černající
čilimníkovec černající
čilimníkovec černající
čilimníkovec černající
čilimníkovec černající
<<seznam čeledí<<čimišník stromový
Caragana arborescens LAM.

keř či malý strom 2–4 m vysoký,
kvete v květnu až červnu,
původní v východní Asii, v Evropě v polovině 18. století,
v Čechách roku 1835

vysazován:
v arboretech a botanických zahradách

využití:
okrasná dřevina v několika kultivarech – cv. Nana, cv. Pendula, cv. Lorbergii

čimišník stromový
čimišník stromový
čimišník stromový
čimišník stromový
čimišník stromový
 
<<seznam čeledí<<


hlodáš evropský
Ulex europaeus L.

keř 1–2(–3) m vysoký,
kvete v dubnu až květnu,
původní v západní Evropě od Portugalska po Nizozemí ave Velkou Británii, kde roste na vřesovištích s kyselou, písčitou půdou

vysazován:
v arboretech a botanických zahradách

využití:
okrasná dřevina, v zemích původu se využívá na zpevňování písečných dun, má jedovatá semena

poloha:
světlomilný, vyžaduje chráněná místa, snadno namrzá, na teplo náročný druh

hlodáš evropský
hlodáš evropský
hlodáš evropský
hlodáš evropský
hlodáš evropský
hlodáš evropský
<<seznam čeledí<<
janovec metlatý
Sarothamnus scoparius(L.) KOCH

keř 0,5–2(3) m vysoký,
kvete v květnu až červnu

vysazován: v 18. a 19. století byl vyséván pro zúrodnění písčitých polí pro zimní pastvu ovcí, později v lesích pro zimní okus zelených větví (zaječí zelí)

využití: vyšlechtěno několik okrasných kultivarů, u nás málo zastoupeny

poloha:
okraje lesů, podél cest, lomy aj.
spíše písčitá či štěrkovitá místa (trvale zamokřeným se vyhýbá),
spíše s kyselou reakcí, nesnáší holomrazy při nichž snadno vymrzá

janovec metlatý
janovec metlatý
janovec metlatý janovec metlatý
janovec metlatý
janovec metlatý
<<seznam čeledí<<
jehlice plazivá
Ononis repens L.

keřík (30–)40–70) cm vysoký,
kvete v červnu až srpnu

využití:
sušené kořeny obsahují léčivou drogu Radix ononidis

poloha:
kamenité, travnaté a křovinaté svahy, okraje cest, úpatí svahů

jehlice plazivá
jehlice plazivá
jehlice plazivá
jehlice plazivá
jehlice plazivá
jehlice plazivá
<<seznam čeledí<<
jehlice trnitá
Ononis spinosa L.

keř (30–)40–60(–120) cm vysoký,
kvete v červnu až srpnu

využití:
sušené kořeny obsahují léčivou drogu Radix ononidis

poloha:
louky, pastviny, travnaté a křovinaté svahy, okraje lesů, podél cest, lomy

jehlice trnitá
jehlice trnitá
       
<<seznam čeledí<<
jerlín japonský
Sophora japonica L.

opadavá strom, vzácně keř až 25 m vysoký,
kvete v červenci až srpnu,
původní v Japonsku a Číně,
v Evropě od roku 1747, v Čechách od roku 1835

vysazován:
v městských a zámeckých parcích,
arboretech a botanických zahradách

využití:
ozdobný strom

poloha:
louky, pastviny, travnaté a křovinaté svahy, okraje lesů, podél cest, lomy

jerlín japonský
jerlín japonský
jerlín japonský
     
<<seznam čeledí<<
kručinka barvířská
Genista tinctoria L.

keř až 10–100(–200) cm vysoký,
kvete v červnu až srpnu

využití:
v minulosti se používalo větví, listů a květů na barvení llněných a vlněných látek, obsahuje žluté barvivo genistein a luteolin

poloha:
pastviny, křovinaté svahy, okraje lesů, podél cest, lomy

kručinka barvířská
kručinka barvířská
kručinka barvířská
kručinka barvířská
   
<<seznam čeledí<<

netvařec křovitý
Amorpha fruticosa L.

keř až 1–4(–6) m vysoký,
kvete v květnu až červnu, původní ve střední a severní Americe,
do Evropy dovezen roku 1724, do Čech 1865

vysazován:
v parcích, městské zeleni

poloha:
pastviny, křovinaté svahy, okraje lesů, podél cest, lomy

netvařec křovitý
netvařec křovitý
netvařec křovitý
 
netvařec křovitý
<<seznam čeledí<<

štědřenec odvislý
Laburnum anagyroides MED.

strom či keř 5–13m vysoký,
kvete v květnu až červnu,
původní v jižní Evropě od Francie poBalkán, se samovolně se šíří, lidový název "zlatý déšť"; mylně se používá pro zlatici - forsythii, jedovatý

vysazován:
v parcích, městské zeleni, pro svoji jedovatost nevysazovat v okolí dětských hřišť

využití:
na drobné řezbářské výrobky

poloha:
slunná, nenáročný na půdu, mrazuvzdorný

štědřenec odvislý
štědřenec odvislý
štědřenec odvislý
štědřenec odvislý
štědřenec odvislý
štědřenec odvislý
<<seznam čeledí<<
trnovník akát
Robinia pseudacacia L.

strom či keř 2–30m vysoký,
kvete v květnu až červnu, původní v Severní Americe,
do Evropy introdukován roku 1601, z Čech znám z roku 1710,
samovolně se šíří a mění druhovou skladbu původních rostlin

vysazován:
v příměstských lesích, parcích, samovolně se šíří podzemními výběžky

využití:

medonosný, má dobré tvrdé dřevo

poloha:
různá místa i na velmi chudých půdách, křoviny, okraje lesů

trnovník akát
  trnovník akát
trnovník akát
trnovník akát  
<<seznam čeledí<<
wistárie čínská
Wisteria sinensis (SIMS) SWEET

ovíjivé liány 2–12m dlouhé,
kvete v dubnu až červnu, původní v Číně a Japonsku,
do Evropy introdukován roku 1816, z Čech znám z roku 1913

vysazován: parcích, zahradách, na různých pergolách při domech, na nádvořích aj., k zakrytí zdí, plotů a různých besídek

využití:

okrasná liána
wistárie čínská
wistárie čínská wistárie čínská
wistárie čínská
wistárie čínská
wistárie čínská
<<seznam čeledí<<

žanovec měchýřník
Colutea arborescens L.

keře 1–5 m vysoký,
kvete v květnu až červenci, původní v jižní Evropě,
rostlina je jedovatá

vysazován:
parcích, zahradách

využití:
okrasná dřevina

žanovec měchýřník
žanovec měchýřník
 
žanovec měchýřník
žanovec měchýřník  
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia