jednoleté či vytrvalé rostliny, listy střídavé či v přízemní růžici,
květy oboupohlavné, pravidelné či souměrné, květenství hrozovitá či jednotlivé,
plod měchýřek, bobule či nepravá tobolka,
asi 30 rodů, 900 druhů většinou v mírném pásmu severní polokoule

 
podobné rostliny mohou být i v čeledi pryskyřníkovitých
blatouch bahenní
Caltha palustris L.
blatouch bahenní
blatouch bahenní
blatouch bahenní
kvete: březen-červen
vysoký: 15–40 cm

zamokřené louky, podél potoků

slabě jedovatý

<<seznam čeledí<<
čemeřice nachová
Helleborus purpurascens L.
čemeřice nachová
čemeřice nachová
čemeřice nachová
kvete: (únor–) březen
vysoká: 10–30 (–45)cm

pěstuje se v přírodních parcích, zahradách, jedovatá rostlina
<<seznam čeledí<<

čemeřice skvrnitá
Helleborus guttatus A. BR. et S.

čemeřice skvrnitá
čemeřice skvrnitá kvete: březen–duben
vysoká: 10–30 (-45)cm

pěstuje se v přírodních parcích, zahradách, jedovatá rostlina
<<seznam čeledí<<
čemeřice smrdutá
Helleborus foetidus L.
čemeřice smrdutá
čemeřice smrdutá kvete: (únor–) březen–duben
vysoká: 40–100 cm

pěstuje se v parcích, zahradách, vzácně zplaňuje, je vápnomilná, jedovatá rostlina
<<seznam čeledí<<
čemeřice vonná
Helleborus odorus W.et K.
čemeřice vonná
čemeřice vonná
čemeřice vonná
kvete: (únor–) březen
vysoká: 20–40 cm

pěstuje se v přírodních parcích, zahradách, zplaňuje, jedovatá rostlina, původní v jižní Evropě

<<seznam čeledí<<
černucha damašská
Nigella damascena L.
černucha damašská
černucha damašská černucha damašská kvete: červen–září
vysoká: 20–40 cm

pěstuje se jako letnička v mnoha kultivarech, vzácně zplaňuje, původem ze Středozemí

<<seznam čeledí<<
oměj jedhoj
Aconitum anthora L.
oměj jedhoj
oměj jedhoj
oměj jedhoj
kvete: (červenec–) srpen–září
vysoký: 25–100 cm

křoviny, světlé lesy, suché kamenité svahy, kamenité půdy většinou na vápenci

jedovatá rostlina občas pěstována v zahradách,
v minulosti využíván ve farmacii, řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
oměj pestrý – různobarvý
Aconitum variegatum L.
oměj pestrý
oměj pestrý
oměj pestrý
kvete: (červenec–) srpen–září
vysoký: 30–200 cm

květnaté vysokostébelné nivy podhorských a horských oblastí, lužní lesy a porosty podél toků, stinné vlhké rokle

jedovatá rostlina občas pěstována v zahradách ve velkokvětých či různobarevných a bílých typech, v minulosti využíván ve farmacii,
řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
oměj šalamounek
Aconitum napellus L.
oměj šalamounek
oměj šalamounek
oměj šalamounek
kvete: červenec–září (–říjen)
vysoký: 50–180 cm

květnaté horské louky, údolí, podél potoků na horách, většinou ve vyšších horských polohách,

prudce jedovatá rostlina, řazen k ohroženým druhům – C3, ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

 

<<seznam čeledí<<
oměj tuhý moravský
Aconitum firmum subsp. REICHENB. moravicum SKALICKÝ
oměj tuhý moravský
oměj tuhý moravský
  kvete: červen–červenec
vysoký: 40–180 cm

vlhčí, světliny, prameniště v horských smíšených lesích, rašelinné smrčiny, podél horských potoků a říček

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
oměj tuhý multonský
Aconitum firmum moldavicum L.
oměj tuhý multonský
oměj tuhý multonský
  kvete: červen–červenec
vysoký: 30–80 cm

vlhčí, většinou přistíněná místa

jedovatá rostlina občas pěstována v zahradách

<<seznam čeledí<<
oměj vlčí mor
Aconitum lycoctonum REICHENB. subsp. vulparia
oměj vlčí mor
oměj vlčí mor
oměj vlčí mor
kvete: červen–červenec
vysoký: 50–150 cm

vlhčí, většinou horské suťové lesy, podle potoků


jedovatá rostlina, občas pěstován v pacích odkud může zplanět, řazen k druhům vyžadující pozornost – C4, ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

 

<<seznam čeledí<<
orlíček obecný
Aquilegia vulgaris L.
orlíček obecný
orlíček obecný
  kvete: květen–červenec
vysoký: 25–60 cm

světlé lesy, křoviny, paseky, louky většinou na vápenci

okrasná rostlina v kultuře již od 15. století
v mnoha kultivarech, jedovatá rostlina

<<seznam čeledí<<
ostrožka východní
Consolida orientalis (GAY)SCHRÖDINGER
ostrožka východní
ostrožka východní
ostrožka východní
kvete: červen–srpen
vysoká: 20–60 (–100) cm


okraje polí, rumiště skládky,
zavlékaná většinou s obilím,

občas se pěstuje pro ozdobu

 

<<seznam čeledí<<
ostrožka stračka
Consolida regalis S.F.GRAY.
ostrožka stračka
ostrožka stračka
ostrožka stračka
kvete: květen–srpen
vysoká: 20–120 cm

okraje polí a rumiště, plevel na polích, dnes již na ústupu, slabě jedovatá rostlina

dříve se používala jako léčivka

<<seznam čeledí<<
ostrožka zahradní
Consolida ambigua (L.) P. W. BALL et HEYWOOD
ostrožka zahradní
ostrožka zahradní
ostrožka zahradní
kvete: červen–srpen
vysoká: 30–100 cm

zplaňuje na rumištích, náspech komunikací, někdy zavlékána s obilím

pěstuje se jako okrasná rostlina v různých barevných formách, plod

 

<<seznam čeledí<<
ploštičník evropský
Cimicifuga europaea SCHIPSZINSKIJ
ploštičník evropský
    kvete: červenec–srpen
vysoký: 80–200 cm

stinná, vlhká místa v suťových údolích, bučinách či lužních lesích v teplejších oblastech

mírně jedovatá rostlina

<<seznam čeledí<<
samorostlík červený
Actaea rubra (AIT.) WILLD.
samorostlík červený
samorostlík červený
samorostlík červený
kvete: květen–červenec
vysoký: 40–80 cm

vlhké listnaté lesy v mírném pásu severní Ameriky a Eurasie

jedovatá rostlina, má hořké, velmi jedovaté červené bobule

<<seznam čeledí<<
samorostlík klasnatý
Actaea spicata L.
samorostlík klasnatý
samorostlík klasnatý
samorostlík klasnatý
kvete: květen–červenec
vysoký: 30–70 cm

listnaté lesy, stinné údolí, podél lesních cest, na kamenitých stráních, v lískových křovinách, většinou na vápenci, opuce a čediči,

mírně jedovatá rostlina, občas se pěstuje v parcích ve stínu stromů

<<seznam čeledí<<
stračka vyvýšená
Delphinium elatum
L.
stračka vyvýšená
stračka vyvýšená
stračka vyvýšená
kvete: červen–červenec
vysoká: 50–200 cm

křoviny, světlé lesy, suché kamenité svahy, na vápenci

 

<<seznam čeledí<<
talovín zimní
Eranthis hyemalis (L.) SALISB.
talovín zimní
talovín zimní
talovín zimní
kvete: (leden–) únor–březen
vysoký: 5–15 (–25) cm

pěstuje se na skalkách jako okrasná rostlina, zplaňuje

původem z jihovýchodní Evropy

<<seznam čeledí<<
upolín nejvyšší
Trollius altissimus L.
upolín nejvyšší upolín nejvyšší
upolín nejvyšší
kvete: květen–červen
vysoký: 30–50 cm

vlhké louky a mokřiny

slabě jedovatý, řazen k ohroženým druhům – C3, ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

někdy je jich víc pohromadě

<<seznam čeledí<<
zapalice žluťuchovitá
Isopyrum thalictroides L.
zapalice žluťuchovitá
zapalice žluťuchovitá
zapalice žluťuchovitá
kvete: červen–srpen
vysoká: 20–60 cm

vlhké listnaté lesy, stinné rokle a údolí, ke svému životu potřebuje vlhko a stín

jedovatá rostlina

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia, www.botany.cz, wikipedia