jednoleté, dvouleté či vytrvalé rostliny, listy střídavé, většinou dlanitě členité či celistvé, bez palistů,
květy jednotlivé či skládající se v jednoduchá vrcholičnatá květenství,
kališních lístků 5 často opadavých, korunních lístků 5 bílých čí žlutých,
plod krátce zobánkatá nažka,
400 druhů po celém světě
nějaký pryskyřník může být i mezi keři
podobné rostliny mohou být i v čeledi čemeřicovitých
hlaváček letní – ohníček letní
Adonis aestivalis L.
hlaváček letní
hlaváček letní
hlaváček letní

kvete: květen–červenec
vysoká: 20–45(–60) cm

plevel na polích, většinou na sušších, vápnitých spraších v teplých oblastech

díky chemizaci skoro vymizel a objevuje se velmi sporadicky, řazen k silně ohroženým druhům – C2

plod

<<seznam čeledí<<
hlaváček jarní
Adonanthe vernalis (L.) SPACH
hlaváček jarní
hlaváček jarní
hlaváček jarní

kvete: duben–květen
vysoký: 10–40 (–50) cm

výslunná místa, travnaté, skalní stepi, suché stepní loučky, šípákové doubravy

občas pěstován na zahrádkách
řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

hlaváček jarní
hlaváček jarní
hlaváček jarní
<<seznam čeledí<<
jaterník podléška
Hepatica nobilis MILL.
jaterník podléška
jaterník podléška
jaterník podléška

kvete: březen–duben
vysoká: 5–20 cm

listnatá a smíšené lesy a přistíněná
humozní místa, často lískové křoviny

jaterník je považován za starý třetihorní typ,
dříve se používal jako léčivka, slabě jedovatý

<<seznam čeledí<<
koniklec alpínský bílý
Pulsatilla alpina (L.) DELABRE subsp. austriaca AICHELE et SCHWEGLER
koniklec bílý
koniklec bílý
koniklec bílý

kvete: květen–červen
vysoký: 5–30 cm

slunná místa nad hranicí lesa, pouze v Krkonoších

ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

 

<<seznam čeledí<<
koniklec otevřený
Pulsatilla patens (L.) MILL.
koniklec otevřený
koniklec otevřený
koniklec otevřený

kvete: duben–květen
vysoký v květu: 5–15 cm
vysoký za plodu: 15–45 cm

suché travinné porosty, lemy lesů, křoviny, světlé bory
list

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
koniklec velkokvětý
Pulsatilla grandis WENDEROTH
koniklec velkokvětý
koniklec velkokvětý
koniklec velkokvětý

kvete: březen–květen
vysoký v květu: 2–13 cm
vysoký za plodu: 13–40 cm

výslunná místa, skalní stepi, stepní loučky

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
koniklec luční český
Pulsatilla pratensis L. subsp. bohemica SKALICKÝ
koniklec luční český
koniklec luční český
koniklec luční český

kvete: březen–květen
vysoký v květu: 8–15 cm
vysoký za plodu: –22 cm

výslunná místa, travnaté, skalní stepi, suché stepní loučky, lesní okraje

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
lakušník níťolistý
Batrachium trichophyllum (C
HAIX) VAN DEN BOSCH
lakušník níťolistý
lakušník níťolistý
lakušník níťolistý

kvete: duben–srpen
ponořená lodyha: může být přes 100 cm dlouhá

stojaté a pomalu tekoucí vody tůní, slepých ramen, rybníků a zavodňovacích kanálů,
na rybníčku u Hořan roste společně s rdestem hustolistým

<<seznam čeledí<<
lakušník vodní
Batrachium aquatile (L.)D
UMORT.
lakušník vodní
lakušník vodní
lakušník vodní

kvete: květen–srpen
dlouhá, ponořená lodyha: 30–150(–200) cm

stojaté a pomalu tekoucí vody tůní, slepých ramen, rybníků a odvodňovacích kanálů, optimální hloubka je 50–150 cm

 

<<seznam čeledí<<
orsej jarní
Ficaria bulbifera (MARDSEN-JONES) HOLUB
orsej jarní
orsej jarní
orsej jarní

kvete: květen–srpen
vysoký:: 30–150(–200) cm

vlhké trávníky,vlhká místa v listnatých lesích, křoviny, lužní lesy

 

<<seznam čeledí<<
plamének celolistýplaménka celolistá
Viorna integrifolia (L.) SPACH (Clematis integrifolia L.)
plaménka celolistá
plaménka celolistá
plaménka celolistá

kvete: květen–červen
vysoká:: (25–)30–60(–70) cm

vhké, zaplavované louky v říčních nivách

řazen k vyhynulým druhům – A1
ze zákona je stále chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
plamének přímý
Clematis recta L.
plamének přímý
plamének přímý

kvete: červen–červenec
vysoká:: 90–130(–150) cm

světlé háje, křovinaté a šípákové stráně většinou na vápenci

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
pryskyřník alpský
Ranunculus alpestris L.
pryskyřník alpský
pryskyřník alpský
pryskyřník alpský

kvete: květen–srpen
vysoký: 5–12 cm

na skalách a kamenitých sutích, na vápenci i silikátu v horách

u nás neroste, nejbližší výskyt je v Karpatech
a Alpách

 

<<seznam čeledí<<
pryskyřník hlíznatý
Ranunculus bulbosus L.
pryskyřník hlíznatý
pryskyřník hlíznatý
pryskyřník hlíznatý

kvete: květen–červenec
vysoký: (10–)15–40 cm

výslunná místa, travnaté, skalní stepi, suché stepní loučky, lesní okraje

list

hlíza

poupě

 

<<seznam čeledí<<
pryskyřník illyrský
Ranunculus illyricus L.
pryskyřník illyrský
pryskyřník illyrský
pryskyřník illyrský

kvete: květen–červen
vysoký: (20–)30–45(–60) cm

suché travnaté či kamenité stráně

povrch listu

kalich

<<seznam čeledí<<
pryskyřník kosmatý
Ranunculus lanuginosus L.
pryskyřník kosmatý
pryskyřník kosmatý

kvete: květen–červenec
vysoký: (20–)30–50(–100) cm

stinná, vlhká místa v suťových údolích, bučinách či lužních lesích

<<seznam čeledí<<
pryskyřník litý
Ranunculus sceleratus L.
pryskyřník litý
pryskyřník litý
pryskyřník litý

kvete: (květen) červen–srpen
vysoký: (10–)20–50(–100) cm

vlhká bahnitá místa, břehy toků, rybníků, příkopy někdy i zasolené

patří mezi nejjedovatější pryskyřníky

<<seznam čeledí<<
pryskyřník mnohokvětý
Ranunculus polyanthemos L.
pryskyřník mnohokvětý
pryskyřník mnohokvětý
pryskyřník mnohokvětý

kvete: květen–červenec
vysoký: (20–)30–60 cm

louky, travnaté lemy hájů, světlé háje v teplejších oblastech, na sprašových či těžkých slínitých půdách

<<seznam čeledí<<
pryskyřník platanolistý
Ranunculus platanifolius L.
pryskyřník platanolistý
pryskyřník platanolistý
pryskyřník platanolistý

kvete: červen–červenec
vysoký: 60–80(–120) cm

stinná, vlhká místa v suťových údolích, lesích v okolí horských bystřin

řazen k druhům vyžadujícím pozornost – C4

<<seznam čeledí<<
pryskyřník plazivý
Ranunculus repens L.
pryskyřník plazivý
pryskyřník plazivý
pryskyřník plazivý

kvete: květen–srpen
vysoký: (10–)30–50(–100) cm

stinná, vlhká místa, louky, příkopy, podél vodních toků, cest

plevel, který se většinou šíří vegetativně (pozemními výhony)

<<seznam čeledí<<
pryskyřník prudký
Ranunculus acris L.
pryskyřník prudký
pryskyřník prudký
 

kvete: květen–srpen(–září)
vysoký: (20–)30–90(–100) cm

vlhké louky, pastviny

 

<<seznam čeledí<<
pryskyřník velký
Ranunculus lingua L.
pryskyřník velký
pryskyřník velký
 

kvete: červen–srpen
vysoký: 50–120(–150) cm

okraje tůní, slepých ramen i tekoucích vod
řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
sasanka hajní
Anemone memorosa L.
sasanka hajní
sasanka hajní
sasanka hajní

kvete: březen–duben
vysoká: 8–25 cm

listnatá a smíšené lesy a přistíněná
humozní místa, rostlina opadavých lesů


<<seznam čeledí<<
sasanka hupejská japonská
Anemone hupehensis var. japonica L.
sasanka hupejská japonská
sasanka hupejská japonská
sasanka hupejská japonská

kvete: červenec–říjen
vysoká: 80–120 cm

přistíněná poloha, humózní, vlhká, propustná zem

u nás rostlina pouze pěstovaná,
zajímavé je, že bohatě kvete od konce léta


<<seznam čeledí<<
sasanka lesní
Anemone sylvestris L.
sasanka lesní
sasanka lesní
sasanka lesní

kvete: duben–červen
vysoká: 15–40 cm

okraje lesů světliny, travnaté porosty

slabě jedovatá,
řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
sasanka pryskyřníkovitá
Anemone ranunculoides L.
sasanka pryskyřníkovitá
sasanka pryskyřníkovitá
sasanka pryskyřníkovitá

kvete: březen–květen
vysoká: 10–25 cm

listnatá a smíšené lesy a přistíněná
humozní místa, rostlina opadavých lesů

vysazována v parcích a zahradách

<<seznam čeledí<<
žluťucha jednoduchá svízelová
Thalictrum simpex L. subsp. galioides (DC.) BORZA
žluťucha jednoduchá
žluťucha jednoduchá
žluťucha jednoduchá

kvete: květen–srpen
vysoká:: 30–100 cm

má dvoje stanoviště na vápencových či kamenitých, teplomilných lemech šípákových doubrav a v Polabí na slatiných loukách
listy

řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
žluťucha orlíčkolistá
Thalictrum aquilegifolium L.
žluťucha orlíčkolistá
žluťucha orlíčkolistá
žluťucha orlíčkolistá

kvete: květen–srpen
vysoká:: 40–100 cm

smíšené, listnaté lesy, vysokohorské nivy, suťové
i lužní lesy, pobřežní křoviny na humózních půdách

dříve pěstována jako léčivka, i jako okrasná trvalka, nažka

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia, www.botany.cz, www.kvetenacr.cz