rostliny podobné travám, se dvěma druhy rozdílných klásků C. ovalis
C. acuta
C. acutiformis
C. alba
C. brevicolis
C. buxbaumii
C. cespitosa
C. demissa
C. depresa
C. digitata
C. ericetorum
C. flaccca
C. flava
C. fritschii
C. grayi
C. hirta
C. hostiana
C. hordeistichos
C. limosa
C. michelii
C. ornithopoda
C. pallescens
C. panicea
C. pendula
C. pilulifera
C. pseudocyperus
C. riparia
C. rostrata
C. sylvatica
C. tomentosa
C. vesicaria
C. × peraffinis
zapnutí posuvné lišty
 
ostřice bílá
Carex alba SCOP.
sekce LAMPROCHLAENAE
ostřice bílá
ostřice bílá
ostřice bílá


kvete: březen–květen
výška: 10–60 cm

světlé lesy

řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako druh kriticky ohrožený – §1

<< šáchorovité <<
ostřice bledavá
Carex pallescens L.
sekce POROCYSTIS
ostřice bledavá
ostřice bledavá
ostřice bledavá
ostřice bledavá


kvete: květen–červen
výška: 10–60 cm

rašelinné louky, travnaté porosty, teplomilné lesy, písčito-jílovité až hlinité půdy

listy na obou stranách chlupaté, klásky stopkaté, listen delší květenství na okraji drsný, často na bázi příčně zvlněný (může být i u C. elata) mošnička má 3 blizny a vypadá jak mravenčí vajíčko

<< šáchorovité <<
ostřice bažinná – o. mokřadní
Carex limosa L.
sekce ATRATAE
ostřice bažinná
ostřice bažinná
ostřice bažinná


kvete: květen–červenec
výška: 10–50 cm

rašeliniště, mokřady, slatinné louky, subalpínské mokřady, v nížinách vyhynulá

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<< šáchorovité <<
ostřice Buxbaumova
Carex buxbaumii WAHLENB.
sekce ATRATAE
ostřice Buxbaumova
ostřice Buxbaumova
ostřice Buxbaumova
ostřice Buxbaumova


kvete: květen–červen
výška: 30–60 cm

rašeliniště, mokřady, slatinné louky, subalpínské mokřady

listen spodního klásku delší květenství, horní třetina až polovina klásku je tvořena samičími květy
řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §1

<< šáchorovité <<
ostřice doubravní – o. Fritschova
Carex fritschii WAISBECKER
sekce ATRATAE
ostřice doubravní
ostřice doubravní
ostřice doubravní


kvete: duben–květen
výška: 20–60 cm

světlé doubravy na pískách, vzácně i na granodioritu

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<< šáchorovité <<
ostřice Hostova
Carex hostiana DC.
sekce GLAUCAE
ostřice Hostova
ostřice Hostova
ostřice Hostova
ostřice Hostova


kvete: květen–červen
výška: 40–100 cm

mokřady, slatinné louky,


klásky oddáleny, několik sblíženo se samčím
řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<< šáchorovité <<
ostřice chabá
Carex flaccca SCHREB.
sekce GLAUCAE
ostřice chabá
ostřice chabá
ostřice chabá


kvete: květen–červen
výška: 40–100 cm

lesní světliny, slatinné louky, travnaté svahy, často na vápenci


klásky s velmi tenkou, dlouhou stopkou, mošničky často červenavé až tmavohnědé

<< šáchorovité <<
ostřice ječmenovitá
Carex hordeistichos VILL.
sekce SECALINAE
ostřice ječmenovitá
ostřice ječmenovitá
ostřice ječmenovitá
ostřice ječmenovitá


kvete: květen–červenec
výška: 20–50 cm

vlhké, zasolené louky, prameniště


mošničky v kláscích v řadách zasebou, klásky často sblížené po 2–3 v jednom místě uprostřed lodyhy

<< šáchorovité <<
ostřice krátkošijná
Carex brevicolis DC.
sekce RHOMBOIDALES
ostřice krátkošijná
ostřice krátkošijná
ostřice krátkošijná
ostřice krátkošijná

 

kvete: květen–červen
výška: 30–60 cm

stinná a vlhká místa

v minulosti lokalita u Jičína, patří mezi vyhynulé taxony A3 – nejasné případy

 

 

<< šáchorovité <<
ostřice kulkonosná
Carex pilulifera L.
sekce ACROCYSTIS
ostřice kulkonosná
ostřice kulkonosná
ostřice kulkonosná

 

kvete: duben–květen
výška: 10–40 cm


vřesoviště, suché borové lesy, rašelinné louky, suché okraje lesů, nesnáší vápenité půdy

tvoří ploché, řídké, podkovité trsy

<< šáchorovité <<
ostřice lesní
Carex sylvatica HUDS.
sekce STRIGOSAE
ostřice lesní
ostřice lesní
ostřice lesní
ostřice lesní


kvete: květen–červenec
výška: 30–100 cm


listnaté i smíšené lesy, olšiny, podél lesních cest a pramenišť na výživných půdách

trsnaté rostliny s převislými listy, stopkaté, převislé klásky, bledé plevy, mošničky s dlouhým zobánkem,
až 1,5x delší než mošnička

<< šáchorovité <<
ostřice měchýřkatá
Carex vesicaria L.
sekce VESICARIAE
ostřice měchýřkatá
ostřice měchýřkatá
ostřice měchýřkatá
ostřice měchýřkatá


kvete: květen–červen
výška: 30–120 cm

mokřady, vlhké až mokré louky, břehy rybníků


rostliny živě zelené, mošničky v kláscích šikmé, sbíhají se se zvolna v dlouhý zobánek

<< šáchorovité <<
ostřice Micheliova
Carex michelii HOST.
sekce RHOMBOIDALES
ostřice Michelliova
ostřice Michelliova
ostřice Michelliova


kvete: březen–květen
výška: 20–40 cm

sušší stráně, lesostepy, suché doubravy


klásky krátké, plevy bledé až průhledné,
řazena k ohroženým druhům – C3

<< šáchorovité <<
ostřice nedošáchor
Carex pseudocyperus L.
sekce PSEUDOCYPERAE
ostřice nedošáchor
ostřice nedošáchor
ostřice nedošáchor
ostřice nedošáchor


kvete: květen–červen
výška: 40–100 cm

mokřady, bažinné olšiny, břehy rybníků


rostliny živě zelené, klásky s velmi tenkou stopkou, pleva bělavá

<< šáchorovité <<
ostřice ostrá – o. kalužní
Carex acutiformis EHRH.
sekce PALUDOSAE
ostřice ostrá
ostřice ostrá
ostřice ostrá
ostřice ostrá

 

kvete: květen–červen
výška: 40–120 cm

vlhké louky, slatiny, okolo toků, břehy rybníků

samčí klásky trochu oddáleny od samičích, mošnička s krátkým zobánkem, lodyha drsná, ostře trojhraná

 

 

<< šáchorovité <<
ostřice plstnatá
Carex tomentosa L.
sekce ACROCYSTIS
ostřice plstnatá
ostřice plstnatá
ostřice plstnatá
ostřice plstnatá


kvete: duben–květen
výška: 20–50 cm


travnaté stráně, lesostepy

<< šáchorovité <<
ostřice pobřežní
Carex riparia CURTIS
sekce PALUDOSAE
ostřice pobřežní
ostřice pobřežní
ostřice pobřežní

 

kvete: květen–červen
výška: 50–150 cm

vlhké louky, slatiny, okolo toků, břehy rybníků, lužní lesy

mošnička svýrazným zobánkem, lodyha drsná, ostře trojhraná

 

 

<< šáchorovité <<
ostřice prosová
Carex panicea L.
sekce PANICAE
ostřice prosová
ostřice prosová
ostřice prosová
ostřice prosová

 

kvete: duben–červen
výška: 10–40 cm

vlhké, kyselé a rašelinné louky

listy šedozelené až modrozelené, řídkokvěté klásky, mošničky vejcovité až elipsoidní, spodní listen pochvatý, listovitý, mošnička má 3 blizny

<< šáchorovité <<
ostřice prstnatá
Carex digitata L.
sekce DIGTATAE
ostřice prstnatá
ostřice prstnatá
ostřice prstnatá

 

kvete: duben–květen
výška: 10–30 cm

teplé, světlé lesy

mošničky hruškovité, stejně dlouhé jako plevy, stopka klásku výrazně odstálá

<< šáchorovité <<
ostřice převislá
Carex pendula HUDS.
sekce PANICAE
ostřice převislá
ostřice převislá
ostřice převislá

 

kvete: květen–červen
výška: až 120 cm

mýtiny, břehy lesních potoků, podél lesních cest a pramenišť na vlhkých, výživných půdách

listy na líci zelené, na rubu sivozelené až modrozelené

<< šáchorovité <<
ostřice ptačí nožka
Carex ornithopoda WILLD.
sekce DIGTATAE
ostřice ptačí nožka
ostřice ptačí nožka

 

kvete: duben–květen
výška: 5–15 cm

travnaté a křovinaté stráně

květenství připomíná ptačí pařátek,
řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<< šáchorovité <<
ostřice rusá - o. žlutá
Carex flava L.
sekce CERATOCYSTIS
ostřice rusá
ostřice rusá
ostřice rusá


kvete: květen–červen
výška: 10–60 cm

slatinné a rašelinné louky, prameniště, příkopy, břehy vodních toků

samičí klásky shloučeny pod samčím, většinou pouze nejspodnější bývá oddálen, mošničky s dlouhým zobánkem, až 1x delší než mošnička

<< šáchorovité <<
ostřice skloněná
Carex demissa HORNEM.
sekce CERATOCYSTIS
ostřice skloněná
ostřice skloněná
ostřice skloněná


kvete: květen–červenec
výška: 10–40 cm

rašeliniště, mokřady, vlhké louky, často na narušených plochách

samičí klásky oddáleny od samčího cca 15 mm, mošničky se zobánkem asi třetiny délky mošničky

<< šáchorovité <<
ostřice srstnatá
Carex hirta L.
sekce CAREX
ostřice srstnatá
ostřice srstnatá
ostřice srstnatá

 

kvete: květen–červen
výška: 20–80 cm

podél cest, příkopů, písčiny, louky

chlupaté listy šedozelené až trávově zelené na okrajích drsné, listeny květenství dlouze pochvaté, plevy samčích klásků chlupaté a s osinou, mošnička má 3 blizny

<< šáchorovité <<
ostřice štíhlá
Carex acuta L.
sekce CAREX
ostřice štíhlá
ostřice štíhlá
ostřice štíhlá

 

kvete: květen–červen
výška: 30–80 cm

vlhké louky, slatiny, lužní lesy

listen spodního klásku delší než celé květenství

<< šáchorovité <<
ostřice trsnatá
Carex cespitosa L.
sekce PHACOCYSTIS
ostřice trsnatá
ostřice trsnatá
ostřice trsnatá
ostřice trsnatá


kvete: duben–květen
výška: 30–60 cm

mokřady,vlhké a až zamokřené louky, olšiny


v mládí listy světle, později tmavě zelené, kvetoucí lodyhy delší než listy, listen štětinový

<< šáchorovité <<
ostřice vřesovištní
Carex ericetorum POLLICH.
sekce ACROCYSTIS
ostřice vřesovištní
ostřice vřesovištní
ostřice vřesovištní
ostřice vřesovištní

 

kvete: březen–duben
výška: 10–30 cm

vřesoviště, suché borové lesy, písčiny

tvoří ploché, řídké, podkovité trsy

<< šáchorovité <<
ostřice zobánkatá
Carex rostrata STOKES
sekce VESICARIAE
ostřice zobánkatá
ostřice zobánkatá
ostřice zobánkatá


kvete: květen–červenec
výška: 30–100 cm

rašeliniště, rašelinné louky, olšiny, břehy rybníků


rostliny šedozelené, mošničky v kláscích kolmé, sbíhají se náhle v dlouhý zobánek

<< šáchorovité <<
ostřice černá
Carex × peraffinis APPEL
C. cespitosa × C. nigra KIFFE
sekce: co se nevešlo
ostřice černá
ostřice černá


kvete: březen–květen
výška: 10–30 cm

pěstována, vlhká přistíněná místa

 

<< šáchorovité <<
ostřice Grayova
Carex grayi L.H. BAILEY
sekce: co se nevešlo
ostřice Grayova
ostřice Grayova
ostřice Grayova


kvete: květen–říjen
výška: 30–90 cm

pěstována, vlhká přistíněná místa

původem ze severovýchodní Ameriky

<< šáchorovité <<
ostřice zakrslá transilvánská
Carex depresa LINK
subsp. transsilvanica
(SCHUR) T. M. EGOROVA
sekce: co se nevešlo
ostřice zakrslá
ostřice zakrslá
ostřice zakrslá
ostřice zakrslá


kvete: duben–červen
výška: 5–50 cm

pastviny, sečené louky

nejblíž roste na Slovensku

<< šáchorovité <<
zdroje: Klíč ke Květeně České republiky - Academia