rostliny podobné travám, se dvěma druhy stejných klásků, podrod VIGNEA má v jednom klásku jak samčí, tak i samičí květy
 
ostřice časná – tuřice časná
Carex praecox SCHREBER (Vignea praecox)
podrod VIGNEA sekce AMMOGLOCHIN
ostřice časná
ostřice časná


kvete: duben–květen
výška: 5–40 cm

stepní svahy, slunné trávníky, náspy, písčitá místa

<< šáchorovité <<
ostřice ježatá – tuřice ježatá
Carex echinata MURRAY (Vignea echinata)
podrod VIGNEA sekce STELLULATAE
ostřice ježatá
ostřice ježatá
ostřice ježatá


kvete: květen–červenec
výška: 10–30 cm

rašelinné louky, vlhké lesní cesty a průseky, rašeliniště

<< šáchorovité <<
ostřice latnatá – tuřice latnatá
Carex paniculata L. (Vignea paniculata)
podrod VIGNEA sekce HELEOGLOCHIN
ostřice latnatá
ostřice latnatá
ostřice latnatá


kvete: květen–červenec
výška: 10–30 cm

slatiny, zamokřené bahnité olšiny, břehy vodních nádrží, potoků, rybníků, jezer, rašeliniště

tvoří výrazné bulty

<< šáchorovité <<
ostřice měkkoostěnná – tuřice měkkoostěnná
Carex muricata L. (Vignea muricata)
ostřice měkkoostěnná
ostřice měkkoostěnná
ostřice měkkoostěnná


kvete: květen
výška: 30–110 cm

světlé listnaté lesy, a v nich většinou podél cest, křoviny, paseky, bučiny, doubravy, většinou na vápenci

dozrává v první polovině července

<< šáchorovité <<
ostřice odchylná – tuřice odchylná
Carex appropinquata (SCHUM.) SOJÁK (V. appropinquata)
ostřice odchylná
ostřice odchylná
ostřice odchylná


kvete: květen–červen
výška: 30–80 cm

slatiny, zamokřené bahnité olšiny, rašeliniště

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<< šáchorovité <<
ostřice Otrubova – tuřice Otrubova
Carex otrubae PODPĚRA (V. otrubae)
ostřice Otrubova
ostřice Otrubova
ostřice Otrubova


kvete: květen–červen
výška: 30–80 cm

vlhké louky, příkopy, olšiny, břehy vodních nádrží, potoků, rybníků, minerálně bohaté louky

rostlinu popsal Josef Podpěra na počest Josefa Otruby - botanika, sběratele ostřic

<< šáchorovité <<
ostřice pískomilná – tuřice pískomilná
Carex pseudobrizoides CLAVAUD (V. pseudobrizoides)
ostřice pískomilná
ostřice pískomilná


kvete: květen
výška: 30–60 cm

písčité bory

řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako druh kriticky ohrožený – §1

<< šáchorovité <<
ostřice přetrhovaná – tuřice přetrhovaná
Carex divulsa STOKES (Vignea divulsa)
ostřice přetrhovaná
ostřice přetrhovaná


kvete: květen–červenec
výška: 30–90 cm

listnaté, bukové lesy a paseky

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<< šáchorovité <<
ostřice řídkoklasá – tuřice řídkoklasá
Carex remota L. (Vignea remota)
ostřice řídkoklasá
ostřice řídkoklasá
ostřice řídkoklasá


kvete: květen–červen
výška: 20–50 cm

lesní mokřady, podél potoků, lužní lesy, má ráda přistínění

 

<< šáchorovité <<
ostřice šáchorovitá – tuřice šáchorovitá
Carex bohemica SCHREBER (Vignea bohemica)
podrod VIGNEA sekce CYPEROIDAE
ostřice šáchorovitá
ostřice šáchorovitá
ostřice šáchorovitá


kvete: červen–září
výška: 5–30 cm

obnažené, písčité břehy vodních nádrží, rybníků, jezer

<< šáchorovité <<
ostřice šedavá – tuřice šedavá
Carex canescens L. (Vignea canescens)
ostřice šedavá
ostřice šedavá
ostřice šedavá


kvete: květen–červenec
výška: 20–50 cm

břehy vodních nádrží, potoků, rybníků, jezer, rašeliniště, vlhké, lesní cesty a paseky

 

<< šáchorovité <<
ostřice třeslicovitá – tuřice třeslicovitá
Carex brizoides L. (Vignea brizoides)
ostřice třeslicovitá
ostřice třeslicovitá
ostřice třeslicovitá


kvete: květen–červen
výška: 20–50 cm

břehy potoků, rybníků, olšiny, vlhké, lesní cesty a paseky, nekosené louky

vytváří rozsahlé porosty, dříve se používala jako výplň matrací

 

<< šáchorovité <<
ostřice zaječí – tuřice zaječí
Carex ovalis GOOD. (Vignea ovalis)
ostřice zaječí
ostřice zaječí
ostřice zaječí


kvete: květen–červenec
výška: 20–50 cm

sušší okraje lesů, paseky, jehličnaté i listnaté lesy

 

<< šáchorovité <<
zdroje: Klíč ke Květeně České republiky - Academia