parazitické nezelené rostliny závislé
na hostiteli z vyšších rostlin

 

záraza alsaská
Orobanche alsatica KIRSCHLEGER

záraza alsaská
záraza alsaská
záraza alsaská

kvete: (červen)–červenec
výška: (15–)35–75 cm

výslunné travnaté a křovinaté stráně, zarostlé skály, opuštěné lomy, vinice, zestepněné úhory, staré ovocné sady

hostitel chrpa čekánek, trochu starší jedinec

<<seznam čeledí<<

záraza bílá šalvějová
Orobanche alba WILD subs. major ELAK.) ZÁZVORKA

záraza bílá šalvějová
záraza bílá šalvějová
záraza bílá šalvějová

kvete: červen–červenec
výška: 20-65 cm

výslunné travnaté a křovinaté stráně na svahových hlínách a spraších

šalvěj luční, šalvěj hajní a ojedíněle i šalvěj přeslenitá
řazena k silně ohroženým druhům – C2

záraza bílá šalvějová
záraza bílá šalvějová
záraza bílá šalvějová

 

<<seznam čeledí<<

záraza břečťanová
Orobanche hederae DUBY

záraza břečťanová
záraza břečťanová
záraza břečťanová

kvete: červen–červenec
výška: 15-60 cm

přistíněná místa většinou pod stromy

hostitel břečťan, rostliny pěstované většinou v botanických zahradách

<<seznam čeledí<<
mordovka nachová česká
záraza nachová česká
Phelipanchae purpurea subsp. bohemica ELÁK) ZÁZVORKA
Orobanche purpurea subsp. bohemica (ČELÁK) KUBÁT.
záraza česká
záraza česká
záraza česká

kvete: červen–srpen
výška: 30-50 cm


slunné kamenité stáně,
skalní stepy

hostitel pelyněk ladní
řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1

záraza česká
záraza česká
záraza česká

 

<<seznam čeledí<<

záraza hřebíčková
Orobanche caryophyllacea SM.

záraza hřebíčková
záraza hřebíčková
záraza hřebíčková

kvete: (květen–) červen
výška: (15–)25-60 cm


slunné, travnaté, křovinaté i kamenité stráně, bývalé pastviny, světlé lesy, okraje lesů, paseky

hostitel různé druhy mořenovitých rostlin
řazena k ohroženým druhům – C3

<<seznam čeledí<<

záraza žlutá
Orobanche lutea BAUMG.

záraza žlutá
záraza žlutá
záraza žlutá

kvete: (květen–) červen
výška: (20–)30-65 cm

výslunné travnaté a křovinaté stráně na svahových hlínách a spraších

hostitel tolice dětelová, či ojediněle na polích tolice setá
řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2


<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia